ท่านคิดอย่างไร

เด็กชายบุญชู โพธิสาราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นำเรื่องที่อ่านพบในหนังสือหญิงไทย
ซึงเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้ว มาอ่านให้ท่านฟัง ลองฟังดูนะคะ

อะตอมมิคแก๊ง

เด็กชายชลันธร วงศ์สีดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านหนังสือเล่มโปรดให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆฟัง ลองชมดูนะคะ

รู้หรือไม่หนูได้อะไร

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เล่าสรุปจากเรื่องที่อ่าน