ไข้เลือดออก

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) แนะนำการป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงลาย

สอนดี

กิจกรรมหน้าเสาธงในภาคเช้า นักเรียนแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับคำกล่าวที่ว่า”สอนลูกหลานให้ขยัน ประหยัด ดีกว่าทิ้งสมบัติไว้ให้มากมาย

ประมวลพระบรมราโชวาท

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้น้อมนำพระบรมราโชวาทเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง มานำเรียนเสนอ

หนูเอยจะบอกให้

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนสกลนคร(วันครู 2501) ช่วยกันอ่านชนิดและประโยชน์ของอาหารหลัก 5 หมู่
ลองฟังดูนะคะ

ท่านคิดอย่างไร

เด็กชายบุญชู โพธิสาราช นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ได้นำเรื่องที่อ่านพบในหนังสือหญิงไทย
ซึงเกิดขึ้นเมื่อหลายปีมาแล้ว มาอ่านให้ท่านฟัง ลองฟังดูนะคะ

อะตอมมิคแก๊ง

เด็กชายชลันธร วงศ์สีดา นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 อ่านหนังสือเล่มโปรดให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆฟัง ลองชมดูนะคะ

ข้อทดสอบ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3 ทำข้อทดสอบวิชาการงานอาชีพที่สืบค้นจากอินเทอร์

Previous Older Entries