เครื่องมือช่างของฉัน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 แข่งขันกันเขียนชื่อเครื่องมือช่าง
จากเนื้อเพลงที่ร้องถามตอบโต้กัน

อุบัติภัยในโรงเรียน

ป้องกันไว้ดีกว่าแก้ แย่แล้วแก้ไม่ทัน

หนูรักดวงตา

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เรียนรู้วิธีรักษาอวัยวะของร่างกายในชั่วโมงสุขศึกษา