ภาษาไทยวันละคำ

ภาษาไทยวันละคำจำให้มั่น   

 เด็กพากันอ่านตามผู้นำเขา                                                       

อ่านอย่างไรผู้นำบอกเสียงไม่เบา

แปลอย่างไรนั่นเล่าก็บอกตาม เพิ่มเติม

เขียน-อ่านผ่านเมนูอาหาร

อ่านเขียนเรียนจากเมนูอาหาร         ปฏิบัติงานตามหน้าที่ดีหนักหนา  

 จะเช็ดโต๊ะล้างผักทำงานอื่นนานา    จดบันทึกเอาไว้ว่าทำสิ่งใด   เพิ่มเติม

รักการอ่านผ่านสวนผัก

1.ครูนำนักเรียนไปสวนสมุนไพรใกล้ครัว

2.ให้นักเรียนอ่านและจดบันทึกชื่อผักสวนครัวคนละ1ป้าย

รักการอ่านผ่านเมนู

 

ดาวโหลดเอกสารใบงานรักการอ่านผ่านเมนู

ก้อยไข่มดแดง

รักการอ่านผ่านเมนูอาหาร

 

ดาวโหลดเอกสารใบงานรักการอ่านผ่านเมนู

แจ่วมะเขือเทศ

เรื่องเล่าจากการอ่าน

1.นักเรียนเลือกอ่่านหนังสือที่ชอบ  1  เล่ม

2.นักเรียนเล่า   สรุปอย่างย่อๆ

อาหารสุดโปรด

1.นักเรียนเวรห้องกระจายเสียงจดบันทึกชื่ออาหารกลางวันประจำวัน

2.นักเรียนเวรอ่านชื่ออาหาร  ประโยชน์และคุณค่าทางโภชนาการ